روند انجام پروژه

مراحل همکاری چگونه است؟

5222
Path_1348.svg
cheetasite idea

۱. ارائه ایده توسط شما

ایده خود را با ما مطرح کنید. ما به شما کمک می‌کنیم تا ایده خود را بپرورانید و برای اجرا آماده کنید.

CheetahSite work

۲. اجرای طرح

پس از تکمیل ایده ما به سرعت اجرای طرح را آغاز می‌کنیم. مراحل طراحی و اجرا با توجه به حجم کار شما متغیر است.

CheetahSite use

۳. بهره‌برداری

تبریک! سایت شما آماده بهره‌برداری است.